Disclaimer

FarmBikes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site en alle aan FarmBikes gelieerde websites (PEIJK en Team FarmBikes NL). Noch kan FarmBikes aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Copyright
Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van FarmBikes. Verzoeken daartoe kunt u indienen bij FarmBikes.

Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan kunt u deze mailen naar Pieter van der Eijk, e-mail: info@farmbikes.nl

 

Hoe kunnen we je helpen?